А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Устаткування - робоче місце

Обладнання робочого місця для регулювання живлячої пристроїв (випрямлячів) залежить від їх конструкції, а також від кількості.

Обладнання робочого місця для ручного зварювання складається з зварювального апаратупостійного або змінного струму, зварювального столу, стелажа, запобіжного щитка, електрододержате-ля, захисного одягу і різних складально-зварювальних пристосувань. Pабочій пост зварника знаходиться в ізольованій кабіні, забезпеченою припливно-витяжноївентиляцією.

Обладнання робочого місця для ручного зварювання складається з зварювального апарату, столу, стелажа, запобіжного щитка, електротримачі, захисного одягу і різних сбороч-но-зварних пристосувань. Pабочій пост зварника знаходиться в ізольованійкабіні, куди підводиться струм.

Обладнання робочого місця при ПМО повинно включати наступні основні частини: 1) металорізальний верстат; 2) плазмову установку; 3) технологічну оснастку для кріплення плазмотрона і фіксації його в заданому положенні; 4) систему захистуобслуговуючого персоналу, включаючи вентиляцію; 5) супутні засоби технологічного оснащення та автоматизації процесу. До останніх можна віднести систему охолодження інструменту та плазмотрона, пристрої для відведення та збору стружки, засоби контролю іавтоматизації процесу, пристрої для зв'язку між плазмовим та металорізальних обладнанням. Весь комплекс обладнання повинен бути узгоджений між собою за габаритами, потужності, а також найбільш вдало розміщений на ділянці для даного технологічного процесу.

Обладнання робочих місць, передбачене в типових проектах, приймається за табелем технологічного та гаражного обладнання на автотранспортних підприємствах, а також за рекомендаціями науково-дослідних організацій та на основі передового досвідуавтотранспортних підприємств.

Загальний вигляд щита телевізійного обладнання. Обладнання робочого місця складається з щита радіо-майстра, силового щита живлення робочого місця, анодного випрямляча і колодки для підключення додаткових джерел живлення.

Загальний вигляд щитателевізійного обладнання. Обладнання робочого місця складається з щита радіо-мастзра, силового щита живлення робочого місця, анодного випрямляча і колодки для підключення додаткових джерел живлення.

Обладнання робочого місця для ручного зварювання складається з зварювальногоапарату постійного або змінного струму, зварювального столу, стелажа, запобіжного щитка, електрододержате-ля, захисного одягу і різних складально-зварювальних пристосувань. Pабочій пост зварника знаходиться в ізольованій кабіні, забезпеченою припливно-витяжноївентиляцією.

Обладнання робочого місця для аналізів в польових умовах буде більш докладно описано в наступному розділі.

Обладнання робочих місць повинно міститися в справному стані і обслуговуватися особами, які добре знають його конструкцію і правилатехніки безпеки при роботі на ньому. Механізований інструмент і пристосування, вантажопідйомні й транспортні засоби в установлені строки повинні проходити відповідні випробування і огляд.

Обладнання робочого місця для ручного зварюванняскладається з зварювального апарату постійного або змінного струму, зварювального столу, стелажа, запобіжного щитка, електродотримача і різних складально-зварювальних пристосувань. Pабочій пост зварника знаходиться в ізольованій кабіні, забезпеченоюприпливно-витяжною вентиляцією.

Обладнання робочого місця слюсаря, який виконує роботу по складанню і укладанні труб в траншеях або по в'язці вузлів і установці арматури, налічує багато різних предметів.

Обладнання робочого місця електроремонтніковвиконується у відповідності з проектами.

Обладнання робочого місця електроремонтніков виконується у відповідності з проектами. У проекті наводяться також креслення нестандартного обладнання; 5) умови праці (наявність душових з роздягальнями, кімнат відпочинку,вентиляції, вимоги до температури і вологості повітря, освітленості, рівнів шуму, фарбуванню обладнання, стін і пр.

Для обладнання робочого місця на висоті необхідно застосовувати інвентарні засоби підмощування (риштування збірно-розбірні або пересувні зпереміщуваним робочим місцем, столики та ін), обладнані огорожами.

Таке обладнання робочих місць учнів є важливим елементом наукової організації праці (НОП) вчителя та учнів, так як потрібно зовсім небагато часу, щоб підготувати кабінет долабораторному або практичного заняття і прибрати його після закінчення роботи.

В обладнання робочого місця входить стіл збирача-монтажника (верстак), стілець, шафа. Шафа або стелаж необхідні для зберігання деталей, матеріалів, зібраних вузлів чи блоків. Стіл повинен бутизручним, досить міцним і стійким під час роботи. Столи встановлюють на такій відстані один від одного, щоб не було обмежених умов роботи.

В обладнання робочого місця слюсаря входить верстак, табурет, лещата та допоміжні пристосування длязакріплення оброблюваних виробів (фіг.

Склад устаткування робочого місця (вимірювальні прилади, інструмент, пристосування) визначається складністю регульованого виробу.

Особливості обладнання робочого місця обумовлені характером проіззодства ідіючої технології, особливостями продукції, що виготовляється, рівнем механізації і автоматизації праці. Особливу увагу слід приділити тому, щоб конструкції машин та обладнання були зручними, найбільшим чином пристосованими до фізіологічним особливостямробітника, мали гарне зовнішнє оформлення. Такі вимоги пред'являються не тільки до технологічного устаткування, але і до організаційної оснащенні, виробничої меблів, допоміжних пристроїв.

Елементами обладнання робочого місця зварникає: 1) робочий стіл, 2) щити, 3) кабіна, 4) інструмент, 5) захисні пристосування, 6) допоміжне обладнання, 7) складально-зварювальні пристосування.

До устаткування робочого місця зварника відносяться: 1) робочий стіл; 2) щити і кабіни для захисту оточуючих від променівзварювальної дуги; 3) пристосування для захисту зварювальника від променів зварювальної дуги і бризок розплавленого металу, 4) інструменти; 5) складально-зварювальні пристосування.

Опитувальному-викличної ключ типу І Вісь /Jpyytcuna Емектромаеніт. | Принцип пристрою відбійного клапана. Доустаткуванню робочого місця телефоністки відносяться: мікротелефонну (гарнітура телефоністки), телефонний трансформатор і викличні прилади - індуктор, зумер, індукторний бленкер і трансформаторне викличний пристрій. На комутаторах старого типу замість останньогочасто застосовується маятниковий то ко-обертач. Про пристрій індуктора говорилося раніше в розділі L Опис решти приладів наводиться нижче.

При обладнанні робочого місця потрібно враховувати конструкцію випрямляча, розміщення гнізд харчування і сполучнихколодок. Правильне обладнання робочого місця значно економить час робочого і підвищує продуктивність праці.

При устаткуванні робочих місць рекомендується столи розміщувати перпендикулярно до вікна, щоб світло падало зліва, столи співробітників розташовують зурахуванням технології проходження і опрацювання документів.

При устаткуванні робочих місць регулювальників необхідно забезпечити захист від перевантажень, що виникають в результаті дії невиявлених помилок збірки і монтажу. Це стосується насамперед до джерелахарчування, встановленому на робочому місці. Система його захисту повинна бути розрахована на струм споживання регульованого вироби і спрацьовувати при встановленому перевищенні струму споживання в порівнянні з номінальною. Часто систему захисту розраховують на спрацьовування придвократному або триразовому перевищенні номінального струму споживання.

Pазмещеніе та обладнання робочих місць у них повинно забезпечити потоковість обробки та оформлення вантажних документів.

Приблизне розташування обладнання робочого місця показанона фіг. На фігурі дани позначення: /- розмічальна плита розмірами від 750 X ЮОО до 2000 X 3000 мм, встановлена ??обов'язково на домкратах; 2 - стілець; 3 - стелаж для укладання нерозмічену і розмічених деталей з розділенням по змінах, якщо розмітник працює один на дві зміни , 4 -слюсарний верстак з лещатами і висувними полицями і ящиками для зберігання інструменту і креслень.

Технологічний комплект обладнання робочого місця дозволяє виконувати ручну електродугове зварювання у всіх просторових положеннях зварювального шва. Вкомплект обладнання, що встановлюється в металевій шафі, входять зварювальний трансформатор, пристрій для автоматичного зниження напруги холостого ходу зварювального трансформатора і барабан для зварювального кабелю. Шафа встановлюється на санчатах, на його фасадіпередбачається отвір для виводу зварювального кабелю, що дозволяє виробляти зварку електроконструкцій при закритих ДВГ-рях шафи.

У складі устаткування робочого місця, крім зазначених вище предметів, повинні бути світильники, що забезпечують нормальнуосвітленість робочої зони, тримачі, кронштейни, щити для розміщення контрольно-вимірювального інструменту, що сприяють кращій організації трудового процесу, а для створення чистоти і порядку - всі необхідні пристосування і матеріали для догляду за робочиммісцем, видалення відходів, протирання устаткування і оснащення.

PНАЦІОНАЛЬНИЙ схема обладнання робочого місця, переважно, являє собою таку, яка забезпечує пристосовність читаючих до інформації екранів. На не автоматичних радарних станціях,адаптація до полутемноте в операційній кімнаті досягається проведенням 15 - 20 хвилин в інший слабко освітленій кімнаті. Загальне освітлення операційної кімнати, інтенсивність освітлення екрану і рівень яскравості самих точок необхідно ретельно проаналізувати. Вавтоматичних системах знаки та символи читаються при освітленні від 160 до 20 лк, і таким чином вдається уникнути недоліків, властивих затемненим робочих приміщень неавтоматизованих систем.

Основною частиною обладнання робочого місця збирача є робочийстіл-верстак зі стійкою для кріплення лампи освітлення; стіл обладнаний лампами світлової сигналізації, а також (при необхідності) різними затискними пристосуваннями, розводкою електроживлення та стисненого повітря, полицею для деталей і складальних вузлів, пластмасовимпіддоном для їх промивання і ящиками для інструменту. Для зберігання дрібних деталей встановлюють спеціальні комірки.

Звичайно, на обладнання робочого місця підуть працю і час. Але ці витрати з лишком окупляться більшою надійністю в роботі і економією часу призборці приладів.

Папка для футлярів перфокарт. Входить до складу обладнання робочих місць інженера-проектувальника та оператора табулятора.

Напруга, що викликається неправильним обладнанням робочого місця, ще недавно розглядалося як можливе джерелорозладів зору, що викликається дуже близьким знаходженням у екрану безперервно протягом декількох годин. Проблеми із зором у даний час зустрічаються набагато рідше, майже зникають або виникають вкрай рідко в автоматичних радарних системах, наприклад колидопущені помилки в розгортці зображення на екрані або ритми пульсації образних відображень погано відрегульовані.

Важливим завданням при обладнанні робочого місця регулювальника є захист від перевантажень, що виникають в результаті помилок, допущених при монтажіі збірці. В першу чергу це стосується джерела живлення. Система захисту джерела живлення повинна спрацьовувати, якщо сила споживаного струму перевищує деяке встановлене значення, при цьому автоматично відключається живлення від регульованого вироби. У випадкуспрацювання системи захисту необхідно знайти і усунути причину короткого замикання.

ДП виробництва перетворюються в обладнання робочого місця, вони допомагають персоналу в виборі правильних рішень. ДП обладнають мнемосхемою і телемеханічних пристроїв,пов'язаними з пультом передачі даних (ПДП) виробничих дільниць. З їх допомогою передаються дані про фактичний ході процесів. Місцевим ЕОМ, встановлені на другому і нижньому рівні АСУП, пов'язані з ДП і через нього з головними ЕОМ верхнього рівня. З нижнього рівня на них надходить інформація від датчиків технологічних параметрів. На основі цієї інформації УМ вирішує завдання АСУ ТП і керує технологічними процесами за допомогою виконавчих механізмів.

У цехових умовах обов'язково устаткування робочих місць витяжною вентиляцією, при правильному пристрої якою шкідливість робіт з металізації повністю усувається.

Культура дослідницької роботи передбачає обладнання робочого місця з урахуванням вимог НОТ, використання сучасних методів дослідження, дотримання чистоти і порядку в приміщеннях, виконання існуючих норм і правил техніки безпеки. Велика увага повинна приділятися первинної наукової документації, так як неакуратне її ведення може призвести до помилок і неправильних висновків.

Слід зазначити, що обладнання робочих місць ЦПФ і ЦЗФ (або відповідних елементів на об'єднаному робочому місці) стало необхідним тільки після випуску промисловістю нової апаратури для проводового мовлення у великих містах.

Кількість спеціальних меблів для обладнання робочих місць операторів визначається за кількістю машин.

У комплект меблів для обладнання робочого місця секретаря приймальної зазвичай входять: стіл канцелярський, допоміжний стіл або тумба для технічних засобів, стіл для відвідувачів, стілець або крісло підйомно-поворотний на коліщатках, стільці для відвідувачів, шафи і полиці для зберігання документів і справ, металевий сейф для зберігання документів, штампів, бланків.

Фактори, що збільшують ризик розвитку втоми очей серед працівників УВО. Багато з відповідних характеристик обладнання робочого місця були описані раніше і більш докладно в даній главі.

Особливі вимоги пред'являються до обладнання робочих місць, на яких ремонтують прилади з ртутним заповненням. При організації цього виду робіт повинні бути дотримані правила техніки безпеки, викладені нижче.

Недоліки в конструкції інструментів та обладнання робочих місць часто зустрічаються в багатьох професіях в комунальних і державних службах. Небезпеку становлять погано сконструйовані ручні і приводні інструменти, обладнання та автомобільний транспорт. З цим пов'язані проблеми зі здоров'ям, які включають в себе симптоми і захворювання рук і ніг.